โรงเรียนบ้านน้ำคาร่วมกิจกรรมฝังลูกนิมิตวัดหนองแดงnamka_nongdang0001.JPG

namka_nongdang0002.JPG

namka_nongdang0003.JPG

namka_nongdang0004.JPG

namka_nongdang0005.JPG

namka_nongdang0006.JPG

namka_nongdang0007.JPG

namka_nongdang0008.JPG

namka_nongdang0009.JPG

namka_nongdang0010.JPG

namka_nongdang0011.JPG

namka_nongdang0012.JPG

namka_nongdang0013.JPG

namka_nongdang0014.JPG

namka_nongdang0015.JPG

namka_nongdang0016.JPG

namka_nongdang0017.JPG

namka_nongdang0018.JPG

namka_nongdang0019.JPG

namka_nongdang0020.JPG

namka_nongdang0021.JPG

namka_nongdang0022.JPG

namka_nongdang0023.JPG

namka_nongdang0024.JPG

namka_nongdang0025.JPG

namka_nongdang0026.JPG

namka_nongdang0027.JPG

namka_nongdang0028.JPG

namka_nongdang0029.JPG

namka_nongdang0030.JPG

namka_nongdang0031.JPG

namka_nongdang0032.JPG

namka_nongdang0033.JPG

namka_nongdang0034.JPG

namka_nongdang0035.JPG

namka_nongdang0036.JPG

namka_nongdang0037.JPG

namka_nongdang0038.JPG

namka_nongdang0039.JPG

namka_nongdang0040.JPG

namka_nongdang0041.JPG

namka_nongdang0042.JPG

namka_nongdang0043.JPG

namka_nongdang0044.JPG

namka_nongdang0045.JPG

namka_nongdang0046.JPG

namka_nongdang0047.JPG

namka_nongdang0048.JPG

namka_nongdang0049.JPG